Ungdomslaget SPIREN

Ungdomslaget og ungdomshuset i Håkonshella – Bergen

OM UNGDOMSLAGET

Ungdomslaget Spiren – Håkonshella 

27.mars 1910 samlet det seg 23 ungdommer og voksne for å vedta ungdomslagets lover. Den mest sentrale paragrafen (§1) er fortsatt gjeldende, til tross for mindre endringer de siste årene. Hensikten med paragrafen er i dag som tidligere; å søke å lede ungdommen i en sunn retning. Siste revisjon av §1 var i 1964 og paragrafen lyder i dag slik:

”Ungdomslaget har satt seg som mål å samle alle kvinner og menn på Håkonshella og i skolekretsen for øvrig, til felles arbeid for opplysning, dannelse, vekke medlemmenes interesse for det edle og vakre i livet, verne om ungdommens naturlige livsglede og søke å lede denne i en sunn retning. Laget vil i dette felles arbeide søke å virke utviklende på medlemmene ved å gi dem anledning til å bruke sine tanker og evner, fremsette sine meninger i ord og forme disse til tale som kan gi klarhet over hvilket syn den enkelte har på det åndelige og materielle liv, derved vil meninger brytes, tankene klarnes og medlemmene settes i stand til å bedømme de ting som alminnelig forekommer i det daglige liv. Likeledes vil sansene søkes vekket og arbeidet opptatt for de praktiske ting som trenger løsning og gjennomførelse.»

Annonser

Legg igjen en kommentar

Driftes av Bloggnorge.com - Gratis Blogg | PRO ISP - Blogg på webhotell og eget domenet | Genc Media - Webdesign og hjemmeside
Bloggen "Ungdomslaget SPIREN" er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse.
Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge[dått]com.
css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.